ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการจัดการเรียนรูปแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดการเรียนรูปแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
นักวิจัย : ดวงแข รักไทย l นิตยา ชีพประสพ l สร้อยสุวรรณ พลสังข์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงแข รักไทย l นิตยา ชีพประสพ l สร้อยสุวรรณ พลสังข์ . (2560). ผลของการจัดการเรียนรูปแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
    ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง .
ดวงแข รักไทย l นิตยา ชีพประสพ l สร้อยสุวรรณ พลสังข์ . 2560. "ผลของการจัดการเรียนรูปแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง".
    ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง .
ดวงแข รักไทย l นิตยา ชีพประสพ l สร้อยสุวรรณ พลสังข์ . "ผลของการจัดการเรียนรูปแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง."
    ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง , 2560. Print.
ดวงแข รักไทย l นิตยา ชีพประสพ l สร้อยสุวรรณ พลสังข์ . ผลของการจัดการเรียนรูปแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ; 2560.