ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
นักวิจัย : ลำเจียก กำธร l จิณัฐตา ศุภศรี l ฐาปนี อัครสุวรรณกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลำเจียก กำธร l จิณัฐตา ศุภศรี l ฐาปนี อัครสุวรรณกุล . (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต.
    ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง .
ลำเจียก กำธร l จิณัฐตา ศุภศรี l ฐาปนี อัครสุวรรณกุล . 2560. "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต".
    ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง .
ลำเจียก กำธร l จิณัฐตา ศุภศรี l ฐาปนี อัครสุวรรณกุล . "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต."
    ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง , 2560. Print.
ลำเจียก กำธร l จิณัฐตา ศุภศรี l ฐาปนี อัครสุวรรณกุล . การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ; 2560.