ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : วิทยา ทองอินทร์
คำค้น : ครู , ภาระงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/176746
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทยา ทองอินทร์ . (2546). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,.
วิทยา ทองอินทร์ . 2546. "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,.
วิทยา ทองอินทร์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,, 2546. Print.
วิทยา ทองอินทร์ . ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2537 ของข้าราชการครู : กรณีศึกษา สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,; 2546.