ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยในการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานเขต 1 [ภาคเหนือ 10 ศูนย์ธุรกิจ]

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยในการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานเขต 1 [ภาคเหนือ 10 ศูนย์ธุรกิจ]
นักวิจัย : จินตนา วิทยานันท์
คำค้น : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย , การจูงใจในการทำงาน , พนักงานธนาคาร , ขวัญในการทำงาน
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/209880
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา วิทยานันท์ . (2552). ปัจจัยในการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานเขต 1 [ภาคเหนือ 10 ศูนย์ธุรกิจ].
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จินตนา วิทยานันท์ . 2552. "ปัจจัยในการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานเขต 1 [ภาคเหนือ 10 ศูนย์ธุรกิจ]".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จินตนา วิทยานันท์ . "ปัจจัยในการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานเขต 1 [ภาคเหนือ 10 ศูนย์ธุรกิจ]."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
จินตนา วิทยานันท์ . ปัจจัยในการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานเขต 1 [ภาคเหนือ 10 ศูนย์ธุรกิจ]. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.