ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์
คำค้น : ตำรวจ , การเลือกตั้ง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208769
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ . (2551). บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ . 2551. "บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ . "บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ . บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.