ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นักวิจัย : สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ
คำค้น : บุคลากรทางการศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การถ่ายโอนการศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชูชีพ พุทธประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208606
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ . (2551). การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ . 2551. "การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ . "การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ . การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.