ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำงานด้านการข่าว และเทคนิตการสืบสวนสอบสวนพิเศษ มาใช้กับสำนักงาน ป.ป.ช.

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำงานด้านการข่าว และเทคนิตการสืบสวนสอบสวนพิเศษ มาใช้กับสำนักงาน ป.ป.ช.
นักวิจัย : อนันต์ เพชรใหม่ , พล ศรัทโธ , สุทธิ บุญมี , ธนเกียรติ วัฒนศิลป์ , เศรษฐรัช ธรเสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฏี และกฎหมายที่เกี่ยวกับ

บรรณานุกรม :
อนันต์ เพชรใหม่ , พล ศรัทโธ , สุทธิ บุญมี , ธนเกียรติ วัฒนศิลป์ , เศรษฐรัช ธรเสนา . (2552). การนำงานด้านการข่าว และเทคนิตการสืบสวนสอบสวนพิเศษ มาใช้กับสำนักงาน ป.ป.ช..
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
อนันต์ เพชรใหม่ , พล ศรัทโธ , สุทธิ บุญมี , ธนเกียรติ วัฒนศิลป์ , เศรษฐรัช ธรเสนา . 2552. "การนำงานด้านการข่าว และเทคนิตการสืบสวนสอบสวนพิเศษ มาใช้กับสำนักงาน ป.ป.ช.".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
อนันต์ เพชรใหม่ , พล ศรัทโธ , สุทธิ บุญมี , ธนเกียรติ วัฒนศิลป์ , เศรษฐรัช ธรเสนา . "การนำงานด้านการข่าว และเทคนิตการสืบสวนสอบสวนพิเศษ มาใช้กับสำนักงาน ป.ป.ช.."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), 2552. Print.
อนันต์ เพชรใหม่ , พล ศรัทโธ , สุทธิ บุญมี , ธนเกียรติ วัฒนศิลป์ , เศรษฐรัช ธรเสนา . การนำงานด้านการข่าว และเทคนิตการสืบสวนสอบสวนพิเศษ มาใช้กับสำนักงาน ป.ป.ช.. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.); 2552.