ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงสืบสวนทุจริตในวงการศึกษาไทย กรณีการทุจริตในแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงสืบสวนทุจริตในวงการศึกษาไทย กรณีการทุจริตในแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัย : รัชนี แมนเมธี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนี แมนเมธี . (2556). การวิจัยเชิงสืบสวนทุจริตในวงการศึกษาไทย กรณีการทุจริตในแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
รัชนี แมนเมธี . 2556. "การวิจัยเชิงสืบสวนทุจริตในวงการศึกษาไทย กรณีการทุจริตในแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
รัชนี แมนเมธี . "การวิจัยเชิงสืบสวนทุจริตในวงการศึกษาไทย กรณีการทุจริตในแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), 2556. Print.
รัชนี แมนเมธี . การวิจัยเชิงสืบสวนทุจริตในวงการศึกษาไทย กรณีการทุจริตในแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.); 2556.