ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนด้วยแบบทดสอบเฉพาะ

หน่วยงาน กรมพลศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนด้วยแบบทดสอบเฉพาะ
นักวิจัย : ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , ภุชงค์ บุญรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.dpe.go.th/content/file/article/0306161457260028.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , ภุชงค์ บุญรักษ์ . (2555). การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนด้วยแบบทดสอบเฉพาะ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , ภุชงค์ บุญรักษ์ . 2555. "การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนด้วยแบบทดสอบเฉพาะ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , ภุชงค์ บุญรักษ์ . "การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนด้วยแบบทดสอบเฉพาะ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา , 2555. Print.
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , ภุชงค์ บุญรักษ์ . การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนด้วยแบบทดสอบเฉพาะ. กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา ; 2555.