ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ลักษณะและจำนวนครั้ง การลงสู่พื้นในนักกีฬา วอลเลย์บอลยุวชน

หน่วยงาน กรมพลศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ลักษณะและจำนวนครั้ง การลงสู่พื้นในนักกีฬา วอลเลย์บอลยุวชน
นักวิจัย : ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , สาวิตรี กลิ่นหอม
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://www.dpe.go.th/content/file/article/1212151449902101.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , สาวิตรี กลิ่นหอม . (2556). การวิเคราะห์ลักษณะและจำนวนครั้ง การลงสู่พื้นในนักกีฬา วอลเลย์บอลยุวชน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , สาวิตรี กลิ่นหอม . 2556. "การวิเคราะห์ลักษณะและจำนวนครั้ง การลงสู่พื้นในนักกีฬา วอลเลย์บอลยุวชน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , สาวิตรี กลิ่นหอม . "การวิเคราะห์ลักษณะและจำนวนครั้ง การลงสู่พื้นในนักกีฬา วอลเลย์บอลยุวชน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา , 2556. Print.
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ , สาวิตรี กลิ่นหอม . การวิเคราะห์ลักษณะและจำนวนครั้ง การลงสู่พื้นในนักกีฬา วอลเลย์บอลยุวชน. กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา ; 2556.