ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง: พื้นที่ศึกษาชุมชนในเขตตลิ่งชัน กทม. และชุมชนท่าพูด จ.นครปฐม

หน่วยงาน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง: พื้นที่ศึกษาชุมชนในเขตตลิ่งชัน กทม. และชุมชนท่าพูด จ.นครปฐม
นักวิจัย : แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง . (2551). รายงานโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง: พื้นที่ศึกษาชุมชนในเขตตลิ่งชัน กทม. และชุมชนท่าพูด จ.นครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง . 2551. "รายงานโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง: พื้นที่ศึกษาชุมชนในเขตตลิ่งชัน กทม. และชุมชนท่าพูด จ.นครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง . "รายงานโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง: พื้นที่ศึกษาชุมชนในเขตตลิ่งชัน กทม. และชุมชนท่าพูด จ.นครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551. Print.
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง . รายงานโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง: พื้นที่ศึกษาชุมชนในเขตตลิ่งชัน กทม. และชุมชนท่าพูด จ.นครปฐม. กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน); 2551.