ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันทันตกสถาบันทันการวิจัยพัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์มกรรมนำเด็นทัลทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน

หน่วยงาน สถาบันทันตกรรม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถาบันทันตกสถาบันทันการวิจัยพัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์มกรรมนำเด็นทัลทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน
นักวิจัย : ทันตแพทย์หญิงวีรนันท์ วิชาไทย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันทันตกรรม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทันตแพทย์หญิงวีรนันท์ วิชาไทย . (2560). สถาบันทันตกสถาบันทันการวิจัยพัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์มกรรมนำเด็นทัลทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน.
    นนทบุรี : สถาบันทันตกรรม.
ทันตแพทย์หญิงวีรนันท์ วิชาไทย . 2560. "สถาบันทันตกสถาบันทันการวิจัยพัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์มกรรมนำเด็นทัลทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน".
    นนทบุรี : สถาบันทันตกรรม.
ทันตแพทย์หญิงวีรนันท์ วิชาไทย . "สถาบันทันตกสถาบันทันการวิจัยพัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์มกรรมนำเด็นทัลทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน."
    นนทบุรี : สถาบันทันตกรรม, 2560. Print.
ทันตแพทย์หญิงวีรนันท์ วิชาไทย . สถาบันทันตกสถาบันทันการวิจัยพัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์มกรรมนำเด็นทัลทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน. นนทบุรี : สถาบันทันตกรรม; 2560.