ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดโดยแนวคิดของความเสี่ยงและความยืดหยุ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดโดยแนวคิดของความเสี่ยงและความยืดหยุ่น
นักวิจัย : นคร กกแก้ว
คำค้น : ความยืดหยุ่น , การจัดเก็บภาษีคาร์บอน , การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก , กลไกการพัฒนาที่สะอาด , ต้องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ธัชชา สามพิมพ์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292875
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นคร กกแก้ว . (2556). การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดโดยแนวคิดของความเสี่ยงและความยืดหยุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นคร กกแก้ว . 2556. "การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดโดยแนวคิดของความเสี่ยงและความยืดหยุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นคร กกแก้ว . "การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดโดยแนวคิดของความเสี่ยงและความยืดหยุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556. Print.
นคร กกแก้ว . การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดโดยแนวคิดของความเสี่ยงและความยืดหยุ่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2556.