ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ผลกระทบจากอุทกภัย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ผลกระทบจากอุทกภัย
นักวิจัย : สสิธร เทพตระการพร
คำค้น : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ , ผลกระทบต่อสุขภาพ , ความเปราะบางด้านสุขภาพ , การปรับตัว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สร้อยสุดา เกสรทอง , เสาวณีย์ หน่อแก้ว , รณภูมิ สามัคคีคารมย์ , อำพร บุศรังษี , จิตติมา รอดสวาสดิ์ , เบญจวรรณ ธวัชสุภา , กรวิภา ปุนณศิริ , กมลวรรณ เสาร์สุวรรณ์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292374
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สสิธร เทพตระการพร . (2558). การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ผลกระทบจากอุทกภัย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอนามัย.
สสิธร เทพตระการพร . 2558. "การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ผลกระทบจากอุทกภัย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอนามัย.
สสิธร เทพตระการพร . "การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ผลกระทบจากอุทกภัย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอนามัย, 2558. Print.
สสิธร เทพตระการพร . การศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ผลกระทบจากอุทกภัย. กรุงเทพมหานคร : กรมอนามัย; 2558.