ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการทดสอบการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัด ท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายยึดแน่นภายใต้กำลังรับแรงอัดตามแนวแกน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการทดสอบการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัด ท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายยึดแน่นภายใต้กำลังรับแรงอัดตามแนวแกน
นักวิจัย : อภัย เบ็ญจพงศ์
คำค้น : เสาเหล็ก , การโก่ง (กลศาสตร์)
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/266511
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภัย เบ็ญจพงศ์ . (2554). การศึกษาการทดสอบการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัด ท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายยึดแน่นภายใต้กำลังรับแรงอัดตามแนวแกน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อภัย เบ็ญจพงศ์ . 2554. "การศึกษาการทดสอบการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัด ท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายยึดแน่นภายใต้กำลังรับแรงอัดตามแนวแกน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อภัย เบ็ญจพงศ์ . "การศึกษาการทดสอบการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัด ท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายยึดแน่นภายใต้กำลังรับแรงอัดตามแนวแกน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
อภัย เบ็ญจพงศ์ . การศึกษาการทดสอบการโก่งเดาะของเสาเหล็กรีดเย็นหน้าตัด ท่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายยึดแน่นภายใต้กำลังรับแรงอัดตามแนวแกน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.