ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลวิธีการเผชิญปัญหาและความหวังในการทำงาน :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลวิธีการเผชิญปัญหาและความหวังในการทำงาน :
นักวิจัย : ดวงพร โรจนพรพันธุ์
คำค้น : การปรับตัว (จิตวิทยา) , การแก้ปัญหา , แรงบันดาลใจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศรีเรือน แก้วกังวาล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/266045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงพร โรจนพรพันธุ์ . (2552). กลวิธีการเผชิญปัญหาและความหวังในการทำงาน :.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ดวงพร โรจนพรพันธุ์ . 2552. "กลวิธีการเผชิญปัญหาและความหวังในการทำงาน :".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ดวงพร โรจนพรพันธุ์ . "กลวิธีการเผชิญปัญหาและความหวังในการทำงาน :."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.
ดวงพร โรจนพรพันธุ์ . กลวิธีการเผชิญปัญหาและความหวังในการทำงาน :. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2552.