ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์บอกแผนกรักษาในโรงพยาบาลเพื่อการจัดการองค์กรและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์บอกแผนกรักษาในโรงพยาบาลเพื่อการจัดการองค์กรและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
นักวิจัย : ชาย สัญญาวิวัฒน์
คำค้น : ป้ายนิเทศ , ป้ายสัญลักษณ์ , ป้ายโรงพยาบาล , โลโก้ (สัญลักษณ์) , เครื่องหมายและสัญลักษณ์ , การออกแบบกราฟิก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี บุญยฉัตร , นันท์ บุญยฉัตร
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/257605
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาย สัญญาวิวัฒน์ . (2555). การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์บอกแผนกรักษาในโรงพยาบาลเพื่อการจัดการองค์กรและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท..
ชาย สัญญาวิวัฒน์ . 2555. "การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์บอกแผนกรักษาในโรงพยาบาลเพื่อการจัดการองค์กรและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท..
ชาย สัญญาวิวัฒน์ . "การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์บอกแผนกรักษาในโรงพยาบาลเพื่อการจัดการองค์กรและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2555. Print.
ชาย สัญญาวิวัฒน์ . การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์บอกแผนกรักษาในโรงพยาบาลเพื่อการจัดการองค์กรและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.; 2555.