ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของตัวแปรการย้อมสีต่อกลไกการดูดซับสีแอสิดของเส้นใยไหม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของตัวแปรการย้อมสีต่อกลไกการดูดซับสีแอสิดของเส้นใยไหม
นักวิจัย : ธวัชชัย ศรีภักดี
คำค้น : ไหม , สีย้อมและการย้อมสี , สีย้อมแอสิด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กิตติ เอกอำพน
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238859
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัชชัย ศรีภักดี . (2551). อิทธิพลของตัวแปรการย้อมสีต่อกลไกการดูดซับสีแอสิดของเส้นใยไหม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธวัชชัย ศรีภักดี . 2551. "อิทธิพลของตัวแปรการย้อมสีต่อกลไกการดูดซับสีแอสิดของเส้นใยไหม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธวัชชัย ศรีภักดี . "อิทธิพลของตัวแปรการย้อมสีต่อกลไกการดูดซับสีแอสิดของเส้นใยไหม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
ธวัชชัย ศรีภักดี . อิทธิพลของตัวแปรการย้อมสีต่อกลไกการดูดซับสีแอสิดของเส้นใยไหม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.