ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเคลือบเงินของการผลิตกระจกเงา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเคลือบเงินของการผลิตกระจกเงา
นักวิจัย : พิชาฉาน เวชกิจ
คำค้น : การปรับปรุงการผลิต , การเคลือบเงิน , กระจกเงา
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จิตรา รู้กิจการพานิช
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/232004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิชาฉาน เวชกิจ . (2552). การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเคลือบเงินของการผลิตกระจกเงา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พิชาฉาน เวชกิจ . 2552. "การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเคลือบเงินของการผลิตกระจกเงา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พิชาฉาน เวชกิจ . "การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเคลือบเงินของการผลิตกระจกเงา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2552. Print.
พิชาฉาน เวชกิจ . การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเคลือบเงินของการผลิตกระจกเงา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2552.