ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะผู้นำของผู้บริหารและความร่วมมือของครูกับผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา : ศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะผู้นำของผู้บริหารและความร่วมมือของครูกับผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา : ศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
นักวิจัย : ประภัสสร ปรีเอี่ยม
คำค้น : ภาวะผู้นำ , ผู้บริหารสถานศึกษา , ความร่วมมือของผู้ปกครอง , เด็กพิการ , เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/225297
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภัสสร ปรีเอี่ยม . (2551). ภาวะผู้นำของผู้บริหารและความร่วมมือของครูกับผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา : ศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,.
ประภัสสร ปรีเอี่ยม . 2551. "ภาวะผู้นำของผู้บริหารและความร่วมมือของครูกับผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา : ศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,.
ประภัสสร ปรีเอี่ยม . "ภาวะผู้นำของผู้บริหารและความร่วมมือของครูกับผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา : ศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,, 2551. Print.
ประภัสสร ปรีเอี่ยม . ภาวะผู้นำของผู้บริหารและความร่วมมือของครูกับผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา : ศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,; 2551.