ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : วิโรจน์ เฮ่ประโคน
คำค้น : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด , องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/223386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิโรจน์ เฮ่ประโคน . (2551). การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิโรจน์ เฮ่ประโคน . 2551. "การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิโรจน์ เฮ่ประโคน . "การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. Print.
วิโรจน์ เฮ่ประโคน . การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2551.