ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
นักวิจัย : ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์
คำค้น : ฝุ่น , ฝุ่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เพชร เพ็งชัย
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/201678
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ . (2550). การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ . 2550. "การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ . "การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.
ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ . การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2550.