ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายและการรับโอนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายและการรับโอนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สวิท พงศ์ต้น
คำค้น : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง , องค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/194048
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สวิท พงศ์ต้น . (2550). นโยบายและการรับโอนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สวิท พงศ์ต้น . 2550. "นโยบายและการรับโอนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สวิท พงศ์ต้น . "นโยบายและการรับโอนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.
สวิท พงศ์ต้น . นโยบายและการรับโอนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2550.