ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนของประชาชน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนของประชาชน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
นักวิจัย : อรรครา ธรรมาธิกุล
คำค้น : ป่าชายเลน , การจัดการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/188078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรรครา ธรรมาธิกุล . (2550). การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนของประชาชน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,.
อรรครา ธรรมาธิกุล . 2550. "การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนของประชาชน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,.
อรรครา ธรรมาธิกุล . "การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนของประชาชน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,, 2550. Print.
อรรครา ธรรมาธิกุล . การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนของประชาชน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,; 2550.