ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย : ศรณรงค์ ศุภชวลิต
คำค้น : หญ้ารูซี่ , เกษตรกร , เทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/182752
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรณรงค์ ศุภชวลิต . (2545). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
ศรณรงค์ ศุภชวลิต . 2545. "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
ศรณรงค์ ศุภชวลิต . "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,, 2545. Print.
ศรณรงค์ ศุภชวลิต . ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,; 2545.