ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จังหวัดปทุมธานี ที่มีต่อการปฏิบัติงาน ด้านการปราบปรามยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จังหวัดปทุมธานี ที่มีต่อการปฏิบัติงาน ด้านการปราบปรามยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
นักวิจัย : ชัยพร พลัง
คำค้น : ตำรวจ , ยาเสพติด
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/180714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยพร พลัง . (2549). ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จังหวัดปทุมธานี ที่มีต่อการปฏิบัติงาน ด้านการปราบปรามยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ชัยพร พลัง . 2549. "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จังหวัดปทุมธานี ที่มีต่อการปฏิบัติงาน ด้านการปราบปรามยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ชัยพร พลัง . "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จังหวัดปทุมธานี ที่มีต่อการปฏิบัติงาน ด้านการปราบปรามยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2549. Print.
ชัยพร พลัง . ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร จังหวัดปทุมธานี ที่มีต่อการปฏิบัติงาน ด้านการปราบปรามยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2549.