ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : ธิติ พันธ์สวัสดิ์
คำค้น : ตำรวจ , บทบาท , การบริหารงานตำรวจ , ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/160881
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธิติ พันธ์สวัสดิ์ . (2546). สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธิติ พันธ์สวัสดิ์ . 2546. "สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธิติ พันธ์สวัสดิ์ . "สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2546. Print.
ธิติ พันธ์สวัสดิ์ . สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2546.