ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยระบบ CISST : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยระบบ CISST : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : จิรวัฒน์ พิระสันต์
คำค้น : ทัศนศิลป์ , ความสามารถพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/155251
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . (2547). การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยระบบ CISST : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . 2547. "การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยระบบ CISST : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . "การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยระบบ CISST : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. Print.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยระบบ CISST : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2547.