ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระดาษสา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระดาษสา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : เอนก ชิตเกษร
คำค้น : การจัดการธุรกิจ , กระดาษสา , ผลิตภัณฑ์กระดาษสา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/149231
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอนก ชิตเกษร . (2547). การศึกษาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระดาษสา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ,.
เอนก ชิตเกษร . 2547. "การศึกษาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระดาษสา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ,.
เอนก ชิตเกษร . "การศึกษาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระดาษสา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ,, 2547. Print.
เอนก ชิตเกษร . การศึกษาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระดาษสา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ,; 2547.