ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิด โดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีน ร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิด โดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีน ร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี
นักวิจัย : กรรณวัฒน์ สมสังข์
คำค้น : ตัวควบคุมพีไอ , หอกลั่น , ระบบตรรกศาสตร์ฟัสซี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/145917
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรรณวัฒน์ สมสังข์ . (2546). ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิด โดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีน ร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
กรรณวัฒน์ สมสังข์ . 2546. "ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิด โดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีน ร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
กรรณวัฒน์ สมสังข์ . "ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิด โดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีน ร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2546. Print.
กรรณวัฒน์ สมสังข์ . ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิด โดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีน ร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2546.