ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นักวิจัย : อรอุมา ทองหล่อ
คำค้น : ธนาคารพาณิชย์ , ธนาคารกรุงเทพ , เงินกู้ , การโปรแกรมเชิงเส้น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/128750
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรอุมา ทองหล่อ . (2546). การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
อรอุมา ทองหล่อ . 2546. "การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
อรอุมา ทองหล่อ . "การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2546. Print.
อรอุมา ทองหล่อ . การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2546.