ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ
นักวิจัย : ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี
คำค้น : โลหะหนัก , แหล่งน้ำ , บริโภคกรรม , สิ่งมีชีวิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/121316
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี . (2545). การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี . 2545. "การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี . "การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2545. Print.
ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี . การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตผ่านลำดับขั้นการบริโภคในแหล่งน้ำ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2545.