ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และพฤติกรรมการแก้ปัญหาของชาวนา : กรณีศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และพฤติกรรมการแก้ปัญหาของชาวนา : กรณีศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : ยุติธรรม ศิริภัทร
คำค้น : นครปฐม , ชาวนา , ชาวนา , ชาวนา , การแก้ปัญหา , พฤติกรรมการแก้ปัญหา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/118456
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุติธรรม ศิริภัทร . (2544). ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และพฤติกรรมการแก้ปัญหาของชาวนา : กรณีศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
ยุติธรรม ศิริภัทร . 2544. "ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และพฤติกรรมการแก้ปัญหาของชาวนา : กรณีศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
ยุติธรรม ศิริภัทร . "ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และพฤติกรรมการแก้ปัญหาของชาวนา : กรณีศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,, 2544. Print.
ยุติธรรม ศิริภัทร . ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และพฤติกรรมการแก้ปัญหาของชาวนา : กรณีศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,; 2544.