ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การได้รับบริการสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตวังทองหลาง

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การได้รับบริการสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตวังทองหลาง
นักวิจัย : จันทร เสรีทัศน์
คำค้น : สวัสดิการข้าราชการ , ข้าราชการกรุงเทพมหานคร , กรุงเทพมหานคร. สำนักงานเขตวังทองหลาง , ขวัญในการทำงาน
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Chantorn Sareethas
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/97456
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร เสรีทัศน์ . (2543). การได้รับบริการสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตวังทองหลาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
จันทร เสรีทัศน์ . 2543. "การได้รับบริการสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตวังทองหลาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
จันทร เสรีทัศน์ . "การได้รับบริการสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตวังทองหลาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2543. Print.
จันทร เสรีทัศน์ . การได้รับบริการสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตวังทองหลาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2543.