ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การระงับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การระงับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
นักวิจัย : เอกวิทย์ ญาณวัฒนา
คำค้น : การระงับข้อพิพาท [กฎหมาย] , กฎหมายแรงงาน , ข้อพิพาทแรงงาน , แรงงานสัมพันธ์ , พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Ekkawit Yanwattana
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/97448
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกวิทย์ ญาณวัฒนา . (2543). การระงับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
เอกวิทย์ ญาณวัฒนา . 2543. "การระงับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
เอกวิทย์ ญาณวัฒนา . "การระงับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2543. Print.
เอกวิทย์ ญาณวัฒนา . การระงับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2543.