ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ: การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดน ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นักวิจัย : สุธรรม อยู่ในธรรม
คำค้น : การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน , การขนส่งสินค้าผ่านแดน , กฎหมาย , การขนส่งสินค้า
หน่วยงาน : กรุงเทพฯ
ผู้ร่วมงาน : ศิริญญา ดุสิตนานนท์ , พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา , ชุติมา เกษียรสินธุ์ , ประพันธ์พงษ์ ขาอ่อน
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :