ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นักวิจัย : ประภาพร บัวงาม , มุกดา วรแสน , ชุติมา แก้วอำไพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภาพร บัวงาม , มุกดา วรแสน , ชุติมา แก้วอำไพ . (2560). การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประภาพร บัวงาม , มุกดา วรแสน , ชุติมา แก้วอำไพ . 2560. "การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประภาพร บัวงาม , มุกดา วรแสน , ชุติมา แก้วอำไพ . "การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
ประภาพร บัวงาม , มุกดา วรแสน , ชุติมา แก้วอำไพ . การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.