ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขต เมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : ปิติ จันทรุไทย
คำค้น : การขนส่งมวลชนสาธารณะ วิศวกรรมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ Keywords Public Mass Transit Transportation Engineering Logistics
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :