ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

4.1การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : 4.1การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย
นักวิจัย : อภิรดี ไชยกาล
คำค้น : กระบวนการคิด , การจัดประสบการณ์ , เด็กปฐมวัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิรดี ไชยกาล . (2551). 4.1การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อภิรดี ไชยกาล . 2551. "4.1การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อภิรดี ไชยกาล . "4.1การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2551. Print.
อภิรดี ไชยกาล . 4.1การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2551.