ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

4.3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือยและเทศบาลตำบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : 4.3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือยและเทศบาลตำบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : เชษฐา จักรไชย , ธีระ ภูดี , ทวีชัย คำภักดี , ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , ชัยยนต์ เพาพาน , สุพจน์ ดวงเนตร
คำค้น : รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา (Educational Management Model) , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Administration ) , การศึกษาปฐมวัย (Eary - Childhood Education)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชษฐา จักรไชย , ธีระ ภูดี , ทวีชัย คำภักดี , ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , ชัยยนต์ เพาพาน , สุพจน์ ดวงเนตร . (2551). 4.3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือยและเทศบาลตำบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
เชษฐา จักรไชย , ธีระ ภูดี , ทวีชัย คำภักดี , ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , ชัยยนต์ เพาพาน , สุพจน์ ดวงเนตร . 2551. "4.3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือยและเทศบาลตำบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
เชษฐา จักรไชย , ธีระ ภูดี , ทวีชัย คำภักดี , ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , ชัยยนต์ เพาพาน , สุพจน์ ดวงเนตร . "4.3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือยและเทศบาลตำบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2551. Print.
เชษฐา จักรไชย , ธีระ ภูดี , ทวีชัย คำภักดี , ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , ชัยยนต์ เพาพาน , สุพจน์ ดวงเนตร . 4.3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือยและเทศบาลตำบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2551.