ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดแบบมีส่วนร่วมบริเวณเขื่อนลำปาว : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดแบบมีส่วนร่วมบริเวณเขื่อนลำปาว : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ชัยธัช จันทร์สมุด
คำค้น : คำสำคัญ,การประมงน้ำจืด,ความรู้ในการจัดทรัพยากรประมงน้ำจืด,การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำ,การจัดการประชากรปลา,การจัดการบุคคล,โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ,พันธุ์สัตว์น้ำ,ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยธัช จันทร์สมุด . (2559). การศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดแบบมีส่วนร่วมบริเวณเขื่อนลำปาว : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ชัยธัช จันทร์สมุด . 2559. "การศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดแบบมีส่วนร่วมบริเวณเขื่อนลำปาว : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ชัยธัช จันทร์สมุด . "การศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดแบบมีส่วนร่วมบริเวณเขื่อนลำปาว : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2559. Print.
ชัยธัช จันทร์สมุด . การศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดแบบมีส่วนร่วมบริเวณเขื่อนลำปาว : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2559.