ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการสรุปผล การวิจัยในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการสรุปผล การวิจัยในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา
นักวิจัย : ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , ณัฐนันท์ สีดาแก้ว , สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล , วรนุช นิลเขต
คำค้น : คำสำคัญ,ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการนำเสนอข้อมูล และทักษะการสรุปผลการวิจัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , ณัฐนันท์ สีดาแก้ว , สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล , วรนุช นิลเขต . (2559). การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการสรุปผล การวิจัยในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , ณัฐนันท์ สีดาแก้ว , สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล , วรนุช นิลเขต . 2559. "การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการสรุปผล การวิจัยในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , ณัฐนันท์ สีดาแก้ว , สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล , วรนุช นิลเขต . "การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการสรุปผล การวิจัยในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2559. Print.
ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , ณัฐนันท์ สีดาแก้ว , สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล , วรนุช นิลเขต . การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการสรุปผล การวิจัยในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2559.