ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ , วรรณธิดา ยลวิลาศ , วทัญญู แก้วสุพรรณ , อัครเจตน์ ชัยภูมิ
คำค้น : ขนมจีน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ , วรรณธิดา ยลวิลาศ , วทัญญู แก้วสุพรรณ , อัครเจตน์ ชัยภูมิ . (2559). นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนเชิงพาณิชย์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ , วรรณธิดา ยลวิลาศ , วทัญญู แก้วสุพรรณ , อัครเจตน์ ชัยภูมิ . 2559. "นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนเชิงพาณิชย์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ , วรรณธิดา ยลวิลาศ , วทัญญู แก้วสุพรรณ , อัครเจตน์ ชัยภูมิ . "นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนเชิงพาณิชย์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2559. Print.
อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ , วรรณธิดา ยลวิลาศ , วทัญญู แก้วสุพรรณ , อัครเจตน์ ชัยภูมิ . นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนเชิงพาณิชย์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2559.