ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ชัพวิชญ์ คำภิรมย์ , ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ , ฉายรุ่ง ไชยกำบัง
คำค้น : ต้นทุน , ต้นทุนคงที่ , ต้นทุนผันแปร , การบริหารต้นทุน , ยางพารา , ยางแผ่นดิบ , ผลตอบแทน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัพวิชญ์ คำภิรมย์ , ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ , ฉายรุ่ง ไชยกำบัง . (2559). การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในจังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ชัพวิชญ์ คำภิรมย์ , ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ , ฉายรุ่ง ไชยกำบัง . 2559. "การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในจังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ชัพวิชญ์ คำภิรมย์ , ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ , ฉายรุ่ง ไชยกำบัง . "การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในจังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2559. Print.
ชัพวิชญ์ คำภิรมย์ , ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ , ฉายรุ่ง ไชยกำบัง . การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในจังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2559.