ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชนพื้นเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชนพื้นเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ธันวา ใจเที่ยง , อรัญญา นนทราช , พงศกร ชาวเชียงตุง
คำค้น : สมุนไพรพื้นบ้าน , การอนุรักษ์ , แหล่งทรัพยากรชีวภาพด้าน สมุนไพร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธันวา ใจเที่ยง , อรัญญา นนทราช , พงศกร ชาวเชียงตุง . (2559). การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชนพื้นเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ธันวา ใจเที่ยง , อรัญญา นนทราช , พงศกร ชาวเชียงตุง . 2559. "การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชนพื้นเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ธันวา ใจเที่ยง , อรัญญา นนทราช , พงศกร ชาวเชียงตุง . "การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชนพื้นเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2559. Print.
ธันวา ใจเที่ยง , อรัญญา นนทราช , พงศกร ชาวเชียงตุง . การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชนพื้นเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2559.