ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศและปลาดุกอุยร่วมโดยการปลูกพืชลอยน้ำเพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศและปลาดุกอุยร่วมโดยการปลูกพืชลอยน้ำเพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : สาวิภา รัตนกร , เกษม เชตะวัน , บุญถม ทับสมบัติ , ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ , กันทิมา ศิริสันติเมธาคม
คำค้น : การบำบัดน้ำเสีย , แนวทางการการจัดการน้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , ปลาหมอไทยแปลงเพศ , ปลาดุกอุย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาวิภา รัตนกร , เกษม เชตะวัน , บุญถม ทับสมบัติ , ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ , กันทิมา ศิริสันติเมธาคม . (2560). การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศและปลาดุกอุยร่วมโดยการปลูกพืชลอยน้ำเพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
สาวิภา รัตนกร , เกษม เชตะวัน , บุญถม ทับสมบัติ , ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ , กันทิมา ศิริสันติเมธาคม . 2560. "การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศและปลาดุกอุยร่วมโดยการปลูกพืชลอยน้ำเพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
สาวิภา รัตนกร , เกษม เชตะวัน , บุญถม ทับสมบัติ , ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ , กันทิมา ศิริสันติเมธาคม . "การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศและปลาดุกอุยร่วมโดยการปลูกพืชลอยน้ำเพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560. Print.
สาวิภา รัตนกร , เกษม เชตะวัน , บุญถม ทับสมบัติ , ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ , กันทิมา ศิริสันติเมธาคม . การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศและปลาดุกอุยร่วมโดยการปลูกพืชลอยน้ำเพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2560.