ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเตรียมวัตถุดิบและการหมักต่อคุณภาพของน้ำปลาร้าจากโครงปลานิล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเตรียมวัตถุดิบและการหมักต่อคุณภาพของน้ำปลาร้าจากโครงปลานิล
นักวิจัย : ชาญณรงค์ ชมนาวัง , ปิยนันท์ ชมนาวัง , กรรณิการ์ ห้วยแสน , จิระพันธ์ ห้วยแสน
คำค้น : น้ำปลาร้า,โครงปลานิล,เอนไซม์ย่อยสลายโปรตีน,การหมัก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญณรงค์ ชมนาวัง , ปิยนันท์ ชมนาวัง , กรรณิการ์ ห้วยแสน , จิระพันธ์ ห้วยแสน . (2560). ผลของการเตรียมวัตถุดิบและการหมักต่อคุณภาพของน้ำปลาร้าจากโครงปลานิล.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ชาญณรงค์ ชมนาวัง , ปิยนันท์ ชมนาวัง , กรรณิการ์ ห้วยแสน , จิระพันธ์ ห้วยแสน . 2560. "ผลของการเตรียมวัตถุดิบและการหมักต่อคุณภาพของน้ำปลาร้าจากโครงปลานิล".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ชาญณรงค์ ชมนาวัง , ปิยนันท์ ชมนาวัง , กรรณิการ์ ห้วยแสน , จิระพันธ์ ห้วยแสน . "ผลของการเตรียมวัตถุดิบและการหมักต่อคุณภาพของน้ำปลาร้าจากโครงปลานิล."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560. Print.
ชาญณรงค์ ชมนาวัง , ปิยนันท์ ชมนาวัง , กรรณิการ์ ห้วยแสน , จิระพันธ์ ห้วยแสน . ผลของการเตรียมวัตถุดิบและการหมักต่อคุณภาพของน้ำปลาร้าจากโครงปลานิล. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2560.