ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ Mixed Khor Na Jele

หน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ Mixed Khor Na Jele
นักวิจัย : ณภัทร เมณฑกานุวงษ์ , ศิรินันท์ สิงห์สมาน , วราณี ชัยแสน
คำค้น : เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณภัทร เมณฑกานุวงษ์ , ศิรินันท์ สิงห์สมาน , วราณี ชัยแสน . (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ Mixed Khor Na Jele.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น.
ณภัทร เมณฑกานุวงษ์ , ศิรินันท์ สิงห์สมาน , วราณี ชัยแสน . 2558. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ Mixed Khor Na Jele".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น.
ณภัทร เมณฑกานุวงษ์ , ศิรินันท์ สิงห์สมาน , วราณี ชัยแสน . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ Mixed Khor Na Jele."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น, 2558. Print.
ณภัทร เมณฑกานุวงษ์ , ศิรินันท์ สิงห์สมาน , วราณี ชัยแสน . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ Mixed Khor Na Jele. ขอนแก่น : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น; 2558.