ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากเมล็ดมะขาม

หน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากเมล็ดมะขาม
นักวิจัย : วราณี ชัยแสน , นภาพร ก้อนมณี
คำค้น : เมล็ดมะขาม
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราณี ชัยแสน , นภาพร ก้อนมณี . (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากเมล็ดมะขาม.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น.
วราณี ชัยแสน , นภาพร ก้อนมณี . 2558. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากเมล็ดมะขาม".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น.
วราณี ชัยแสน , นภาพร ก้อนมณี . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากเมล็ดมะขาม."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น, 2558. Print.
วราณี ชัยแสน , นภาพร ก้อนมณี . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากเมล็ดมะขาม. ขอนแก่น : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น; 2558.