ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบวิธีการแบ่งแยกคำภาษาไทยด้วยโครงสร้างการเขียนกับโครงสร้างพยางค์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีการแบ่งแยกคำภาษาไทยด้วยโครงสร้างการเขียนกับโครงสร้างพยางค์
นักวิจัย : วุฒิชัย วิเชียรไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วุฒิชัย วิเชียรไชย . (2558). การเปรียบเทียบวิธีการแบ่งแยกคำภาษาไทยด้วยโครงสร้างการเขียนกับโครงสร้างพยางค์.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วุฒิชัย วิเชียรไชย . 2558. "การเปรียบเทียบวิธีการแบ่งแยกคำภาษาไทยด้วยโครงสร้างการเขียนกับโครงสร้างพยางค์".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วุฒิชัย วิเชียรไชย . "การเปรียบเทียบวิธีการแบ่งแยกคำภาษาไทยด้วยโครงสร้างการเขียนกับโครงสร้างพยางค์."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558. Print.
วุฒิชัย วิเชียรไชย . การเปรียบเทียบวิธีการแบ่งแยกคำภาษาไทยด้วยโครงสร้างการเขียนกับโครงสร้างพยางค์. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2558.